Ó, môj Ježišu milujem Ťa!
Najsladšie srdce Márie, buď mojou záchranou!
/obľúbená strelná modlitba sv. Hyacinty/