Hlavička

Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.

 


 NOVEm11